Forslag til leker som kan tilpasses etter behov


Mimeleken

En av deltakerne mimer f.eks. et dyr, en aktivitet eller et yrke uten å bruke ord.
Alle hermer etter bevegelsen. Så kan de andre gjette hva som ble mimt. Den som gjetter riktig først får starte neste runde (eller la mimerollen gå på rundgang, så alle får prøve).

Flytt tjukkasen

Her skal tjukkasen flyttes fra den ene siden av rommet til den andre, uten at man dytter, sparker, er nær eller drar i sidene. Hopp på magen, ryggen, sleng hverandre på toppen og vær kreative. Hvor lang tid tar det? Kan tiden slås? Det er også mulig å gjøre leke til en konkurranse, hvor to lag skal flytte hver sin tjukkas fra ett punkt til et annet på kortest mulig tid (fortsatt uten å berøre sidene, kunn toppen).

Kjeglekrig

Spre kjegler utover rommet og del gruppa i to lag. Et lag skal forsøke å velte kjeglene, mens det andre laget retter dem opp igjen. Stopp etter f.eks. ett minutt. Er flesteparten av kjeglene veltet, eller står de fortsatt? La gjerne lagene bytte oppgaver i neste runde (velte/rydde).

Samlelek

Del gruppa i to og legg en mengde gjenstander midt imellom lagene. Etter et startsignal
skal deltakerne samle flest mulig gjenstander til sin side av rommet. Det er kun lov til å
bære EN ting per runde. Hvem har klart å samle flest gjenstander når det er tomt i midten?
Det er mulig å kjøre en oppfølgingsrunde, der lagene får stjele av hverandre i løpet av en
viss tid – til det gis et sluttsignal. Hvem har flest ting nå?

Illustrasjon av samlelek

Losseball

Del gruppa i to og plasser lagene på hver sin side av en strek. Strø så en mengde
gjenstander utover gulvet. Nå er det om å gjøre å kvitte seg med så mange ting som mulig.
Hvert lag kaster gjenstandene over på den andre siden av streken. Etter en viss tid må det
gis et signal om at leken avsluttes. Tell hvem som har flest ting på sin side av streken
(vinnerlaget er det med færrest gjenstander).
Kan også gjøres ved at et av lagene står på en tjukkas eller liknende.

Kroppsdeler

To lag får en felles utfordring: bare et visst antall kroppsdeler får berøre gulvet samtidig. Ett lag kan f.eks. kun ha tre føtter og to hender i gulvet samtidig. Eller fire rumper. Eller to rumper og to føtter…

Matte-stafett

Hvert lag får to matter. Her er det om å gjøre å komme seg over til den andre siden av rommet fortest mulig, kun ved å flytte på mattene, uten å berøre gulvet.

Tidsfølelse

Treneren tar tiden med ei stoppeklokke. Sett gjerne på musikk og gjør en aktivitet (hopp, hink, dans, gå, løp, frys, stå i planke). Når deltakerne tror at ett minutt har gått, skal de sette seg ned på rumpa. Den som kommer nærmest, vinner. Dette er også en fin måte å vise hvor forskjellig ett minutt kan føles når tiden fylles med forskjellige ting.

Død fisk

Alle legger seg spredt utover gulvet i en behagelig stilling, med god plass rundt seg. Ingen rører en muskel! Treneren kan gjerne prøve å skremme de som ligger i ro, så de beveger seg – eller få dem til å le? Men det er ikke lov til å være nær fiskenes kropper. Hvis noen ikke klarer å ligge i ro lenger, kan vedkommende være med-dommer. Hvem klarer å være stille lengst?
Det kan også være lurt å legge baller eller drikkeflasker inntil de døde fiskenes kropper, for å være sikker på at ingen leer på seg. Hvis flaska velter eller ballen triller er vedkommende avslørt!

Balanse


Brytekamp

To deltakere står sidelengs med utsiden av føttene mot hverandre (f.eks. høyre mot høyre) og holder hverandre i hendene med en hånd hver. Poenget er å prøve å få motstanderen ut av balanse, uten å flytte på seg selv.
Det er ikke lov å hjelpe til med den frie hånda eller å bevege føttene. Dette er kun en brytekamp med kroppsvekt og hånda man holder i den andres.

Bø!

Stå på en balansebom – på ett ben, ta imot en ball, lukk øynene… Hvem klarer å stå lengst? De som faller av kan prøve å skremme ned deltakerne som står igjen, uten å fysisk være nær dem.

Illustrasjon av balansebom

Trekke hverandre på matter

Deltakerne deles inn i par eller lag. En skal stå på en matte, mens de(n) andre trekker matta over til den andre siden av rommet. Deretter bytter man plass. Denne kan også gjøres til en stafett-lek hvor flere trekker eller står på matta. Hvis noen faller av, må man begynne fra start igjen.

Fly

Dette er også en par-øvelse: En ligger på ryggen og strekker beina opp mot taket. Den andre setter eller legger seg oppå fotsålene hans/hennes og prøver å finne balansen.

Passering

Snu balansebommen på hodet – med den tynne siden opp. To personer stiller seg på hver sin side av planken. Nå skal de forsøke å gå forbi hverandre uten å berøre gulvet.

Kondisjon


Lenke-sisten

En “har den” og skal ta de andre som er med på leken. Førstemann som blir fanget må holde den som “har den” i hånda. Nå skal begge fange flere. Etter hvert som man blir tatt, dannes en lang rekke der alle holder hverandre i hendene. Det er kun de to ytterste i rekka som fanger, men man har lov til å tenke taktisk og slange seg rundt de siste deltakerne. Hvis lenka ryker, tar man hverandre i hendene igjen. Men man kan kun fange andre mens alle som har blitt tatt holder hverandre i hendene.

Stafett

Del inn i lag, og gi hvert lag en stafettpinne. Avtal vekslingspunkter – utøverne kan for eksempel stille seg på rekke eller spredt rundt i ei løype. Det er ofte lurt å gjøre det klart hvordan og hvem som veksler på forhånd. Løp gjerne en testrunde først.

Nappe haler

Alle starter med en “hale” hver, f.eks. et skjerf, festet i bukselinningen på ryggen. Så skal man stjele de andres haler og samtidig beskytte sin egen. Halene skal festes i bukselinningen før man fortsetter å stjele flere. Når tiden er ute, er det om å gjøre å ha flest haler.

via kondisjon-farge-bakgrunn 2

Tape-leken

Her er poenget det motsatte av halelekens: man skal unngå å bli tapet! Mange biter tape festes på en benk eller liknenede, men hver deltaker får kun hente EN bit av gangen. Denne skal festes på en av de andre deltakerne. Deretter tar man en ny bit. Når benken er tom, teller man hvor mange tape-biter som er klistret til kroppen/klærne. Hvem har færrest?

Styrke


Superlim

To og to går sammen i par. En “limer” seg fast til ei matte – enten på ryggen eller på magen, mens den andre skal prøve å velte partneren rundt. Hvis vedkommende er veldig sterk, kan det være lurt at flere prøver å tippe han/henne samtidig. Bytt roller etter hvert.

Trillebår

Gå sammen to og to. En tar tak i partnerens bein, som skal gå stødig fremover med armene
- som en “trillebår”. Hold ryggen rett, og bytt roller etter hvert. Dette kan også gjøres som en konkurranse – hvem kommer seg først fra et punkt til et annet (og tilbake)?

Illustrasjon av blindebukk

 

Dyttekamp

Et lag skal dytte treneren, en sterk utøver eller flere som lenker seg sammen til et avtalt punkt: f.eks. inn i mål eller over et punkt. De(n) som dyttes må bruke full kraft til å stritte imot.

Demonstranter

En gruppe “demonstranter” lenker seg sammen. Resten av deltakerne skal forsøke å bryte lenka.

Skyv tjukkasen

To lag stiller seg på hver sin side av en tjukkas. Nå er det om å gjøre å dytte den over til de andres side.

Drakamp

Bruk tjukkasen, et hoppetau, et sterkt skjerf e.l. Del gruppa i to lag som begge tar tak i gjenstanden og prøver å trekke motstanderne mot seg.

Ball


Stikkball-sisten

Dette er en blanding av stikkball og sisten. En “har den” og skal kaste ballen på en av de andre deltakerne. Hvis han/hun bommer, må ballen kastes om igjen. Den som blir truffet “har den” i neste runde.

Kast ball på ball

Del gruppa i to. Sett gjerne opp to benker som deltakerne kan stå bak eller oppå. Legg en basketball i midten. Alle utøverne skal starte med en liten ball hver. Poenget er å kaste ballene på basketballen, så den triller over til det andre lagets side. Etter at man har kastet, skal den lille ballen plukkes opp igjen (pass på! Her suser det skudd i hurtig tempo, så ikke bruk for harde, tunge baller). Det er ikke lov til å kaste fra seg ballen igjen før man har stilt seg bak/på benken igjen. Når basketballen har trillet over til motstandernes side, har laget vunnet. Legg den i midten igjen. Så begynner neste runde!

Ti pasninger

To lag konkurrerer om ballen (marker ett av lagene med vester, bånd eller andre kjennetegn). Det er om å gjøre å sentre innad så mange ganger som mulig. Kast eller spark og tell pasningene høyt. Laget som ikke har ballen, prøver å få tak i den innen de andre kommer til ti. Dersom et lag når målet, kan det andre få ballen og gjøre et forsøk.

via ballspill-bakgrunn2

 

Kanonball 1
To lag står på hver sin side av en benk. Start med å legge en (eller flere) myk(e) ball(er) på benken i midten. Når det gis signal, skal lagene forsøke å treffe motstanderne med ballen. Det er ikke lov til å sikte på ansiktet, men hvis man blir truffet på kroppen må man gjennømføre en straff (løpe en lengde, ta push-ups, spensthopp eller liknende). Dersom man klarer å ta imot ballen, må derimot den som kastet ta straffen. Hvis et helt lag har blitt truffet og gjennomfører straffen samtidig, får det andre laget ett poeng.

Kanonball 2
Her er reglene de samme som i kanonball 1, bortsett fra straffen. Blir man truffet av den andre siden, må man krysse benken og bli en del av det andre laget. Kommer alle til å havne på samme side til slutt?

Koordinasjon


Hinderløype

Her kan man utfordres på mange områder; klatre i ribbeveggen, hopp over og balanser på benker, krabb under hindre, hink eller krabb på matter, stup på tjukkasen – raskt, sakte, med en ertepose på hodet, sammen eller alene. Bare fantasien setter grenser!

Finn gjenstander i mørket

Bind et skjerf for øynene, og prøv å finne gjemte ting i rommet – under matter, i trapper, fotballmål, ribbeveggen osv. Dette kan gjøres til en samlekonkurranse, hvor det er om å gjøre å finne flest ting på tid. Lag gjerne lyder for å unngå å krasje i hverandre.

Illustrasjon av øvelse finn gjenstander


Rødt og grønt
lys

En person står inntil veggen med ryggen mot de andre. Resten av gruppa skal forsøke å komme seg fra den andre siden av rommet til veggen der han eller hun står. Vedkommende teller høyt til tre mens de andre beveger seg mot veggen. På tre skal alle fryse, mens telleren snur seg og ser om noen rører seg (vær ærlig!). I så fall må denne personen tilbake til startpunktet. Den første som kommer seg til veggen uten å ha blitt oppdaget i bevegelse, teller neste runde. Leken kan også gjennomføres i utfordrende varianter (alle beveger seg som dyr, med beina bundet sammen, på rumpa, alle fire)…

Hode, skulder, kne og tå

Syng:

Hode, skulder, kne og tå, kne og tå
Hode, skulder, kne og tå, kne og tå
Øyne, ører, kinn å klappe på
Hode, skulder, kne og tå, kne og tå
.

Når man synger “hode”, tar man seg til hodet, når man synger “skulder” tar man seg til skuldrene, osv. Øk tempoet. Del gruppa inn i par. Den ene skal ta på den andres hode når man synger “hode”, skuldre når mang synger “skulder” osv.